sv. Jan Damašský, sv. Barbora
2. neděle adventní

Děkanský kostel svatého Václava

Kostel sv. VáclavaCo se kostela sv. Václava týče, původní kostel byl zřejmě románský, vystřídala ho stavba gotická, která byla zničena požárem v r. 1707. Dnešní věž byla vyzdvižena roku 1773, při přestavbě byl upraven i vnějšek kostela. Pseudogotická úprava západního průčelí pochází z let 1884-85. R. 2002 proběhla oprava fasády a věže kostela.

Z internetových stránek susice-sumava.cz:

Nejstarším a největším sušickým kostelem je děkanský chrám sv. Václava. Původně tu stával románský kostelík, první zmínky o něm jsou z roku 1233, je to vůbec první písemný záznam o Sušici. Později ustoupil nové gotické bazilice, když král Jan povolil vybudování hradeb, na nichž kostel sv. Václava stál. Hlavní městská hradba tvoří jeho jižní obvodovou zeď.

Jak šel čas

O další proměny kostela se postaraly požáry. Kostel měl původně dvě věže. První byla vážně poškozena roku 1592. Po požáru v roce 1646 musela být jedna z věží znovu vybudována. Nejhorší požár v Sušici vypukl roku 1707. Obrovské škody napáchal i na děkanském chrámu, kterému se zbortila klenba a obě věže se sesunuly. Trvalo to dlouhých deset let, než se tu opět začaly sloužit bohoslužby a chrám byl alespoň provizorně opraven. Opravy tehdy řídil Ital Carlo Zanetti. Obnovení velké věže, výrazné městské dominanty, se však kostel již nikdy nedočkal. I malá věž si na svou opravu musela počkat až do roku 1773.

Znovu gotika

Za svoji poslední radikální proměnu chrám nevděčí požáru, ale dobové módě. V 19. století se ke slovu dostala opět gotika. V letech 1884 až 1885 tehdejší městský stavitel Antonín Persein řídil přestavbu chrámu v novogotickém stylu. Po jeho náhlé smrti se přestavby kostela ujal v roce 1900 další stavitel, tentokráte Rajmund Denk. Ten v roce 1900 kostel připravil o barokní štít a nahradil jej novým - s gotickým křížem, stavbu dokončil v roce 1901. Věž kostela podobným snahám nakonec unikla. A tak tu dodnes připomíná dobu, kdy se při stavbě jejího krovu pohádali prý tři tesaři tak, že každý nakonec stavěl po svém a věžní báň je tak otočena do tří světových stran.

Baroko, Hellich a beuronská škola

Chrámové zařízení je z velké části barokní. Obrazy na hlavním oltáři pocházejí až z 19. století a jejich autorem je slavný malíř Hellich. Nechala je prý vymalovat měšťanka, kterou o to ve snu požádal duch jejího zemřelého muže. Barokní není ani Křížová cesta. Ta vznikla ve stylu tzv. beuronské školy a původně zdobila zámeckou kapli v nedalekých Volšovech. U kostela na zdi vás upoutá kříž připomínající misii z roku 1879. Budete-li pozorní, všimnete si zabílené dělové koule nad křížem ve zdi. Ta návštěvníkům připomene třicetiletou válku a Švédy, dobu, kdy královské město bývalo pevností.

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz