Květná neděle
6. neděle postní

Kaplička Panny Marie pod vrchem Andělů Strážných

Kaplička je čtvercového půdorysu, má barokní štít s pilastry pod trojúhelníkovým štítem s mušlí s letopočtem 1757.

Kapličku naleznete v ulici Palackého.

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz