Květná neděle
6. neděle postní

Měšní kaple sv. Rocha

Stavba je jednolodní s obdélníkovým půdorysem a půlkruhovým závěrem za hlavním oltářem. Loď kaple je zaklenuta křížovou klenbou zakončená sedlovou střechou s taškami. Architektura je z 2. poloviny 17. století. Podle záznamů byla kaple vystavěna roku 1680 uprostřed malého hřbitova na němž se pochovávali zemřelí morem a nakažlivými chorobami. Náhrobky jsou ze hřbitova odstraněny, plocha je pokryta trávníkem a celý areál je obehnán cihlovou zdí. Uvnitř kaple je malý dřevěný chór, křížová cesta a hlavní deskový oltář. Na oltářním obraze stojí sv. Roch s odhalenou morovou ránou na noze, kterou mu lízá pes. Kaple je ve velmi dobrém stavu zásluhou věřících občanů z blízkého okolí.

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz