sv. Jan Damašský, sv. Barbora
2. neděle adventní

Noc kostelů 2022 – program

V pátek 10. června 2022 Vás srdečně zveme na tradiční akci „Noc kostelů“.
Letošním mottem je verš 42,9 z knihy Žalmů. Za dne ať Hospodin dává svou milost, celou NOC mu budu zpívat a chválit ho.“

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz