Květná neděle
6. neděle postní

Petrovice

PETROVICE - První písemná zpráva o obci je z r.1319. Plebánie r.1366, matriky od r.1643. Kostel sv.Petra a Pavla, původně gotický ze 3.čtvrtiny 13.stol., r.1721 zbarokizován, uvnitř upraven v letech 1888 - 91 a v r.1902.

Farnost Sušice

Římskokatolická farnost Sušice
Bašta 54
342 01 Sušice
tel.: +420 376 523 368
číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800
e-mail: rkf.susice@dicb.cz